fbpx
Bảo Hiểm Ung Thư

Bảo Hiểm Ung Thư

Bảo hiểm sức khỏe VBI CARE

Bảo lãnh viện phí bằng Căn cước công dân/CMTND Dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7 Gần 300 cơ sở y tế bảo lãnh cả nước, các bệnh viện cao cấp nổi tiếng Trẻ em từ 60 ngày tuổi được tham gia bảo hiểm Trẻ em dưới 6 tuổi có thể tham gia bảo hiểm…

Bảo hiểm sức khỏe VBI CARE

Bảo lãnh viện phí bằng Căn cước công dân/CMTND Dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7 Gần 300 cơ sở y tế bảo lãnh cả nước, các bệnh viện cao cấp nổi tiếng Trẻ em từ 60 ngày tuổi được tham gia bảo hiểm Trẻ em dưới 6 tuổi có thể tham gia bảo hiểm…

Bảo hiểm sức khỏe VBI CARE

Bảo lãnh viện phí bằng Căn cước công dân/CMTND Dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7 Gần 300 cơ sở y tế bảo lãnh cả nước, các bệnh viện cao cấp nổi tiếng Trẻ em từ 60 ngày tuổi được tham gia bảo hiểm Trẻ em dưới 6 tuổi có thể tham gia bảo hiểm…

Bảo hiểm Bệnh Ung Thư vú tại VBI

-Chi trả các chi phí mà bảo hiểm y tế không chi trả -Bảo vệ ngay từ giai đoạn sớm -Hệ thống hơn 300 cơ sở y tế Bảo lãnh khắp cả nước -Lựa chọn kênh mua đa dạng: Mua qua ứng dụng MyVBI, Mua qua website Bồi thường nhanh chóng chỉ trong 5…
1
Bạn cần hỗ trợ?